Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda
BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Yerel ve bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesiyle bütüncül kalkınmayı hedefleyen Derneğimiz, ekonomik ve sosyal gelişimin yanı sıra kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen, teşvik eden ve bu alanlarda politika üretimine katkı sağlayan çalışmalar yürütmektedir

UZMAN BİR EKİP

Ekibimiz uzun yıllar çeşitli görevlerde yetkinlik kazanmış üyelerden oluşmaktadır. Proje geliştirme ve uluslararası iletişim konusunda yetenekli üyelerimizle amaç doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

MİSYONUMUZ

TOPLUMSAL KALKINMA

Misyonumuz globalleşen dünyada, bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, yereldeki sivil topluma rehberlik ederek etkin iş birlikleri kurmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve öğrendiğini paylaşan bir dernek haline gelmektir. Vizyonumuz toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı, çoğulcu demokrasinin kökleşmesine, bilginin yaygınlaştırılması yoluyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.