Kamu-STK İş Birliğiyle Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyoekonomik Durum Analizleri ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu

Mevsimlik tarım işçiliği, Dünya’da ve Türkiye’de güvencesiz ve sağlıksız çalışma alanlarından
birisidir. Türkiye’de sanayileşmesini tamamlayamamış, yoğun nüfuslu ve çok boyutlu
sosyoekonomik problemleri bünyesinde barındıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi, mevsimlik
tarım işçiliğinin adete merkezi haline gelmiştir. Mevsimlik gezici tarım işçileri çok kötü
koşullar altında çalışırken, çocukları da erken yaşta çalışmak zorunda bırakılmaktadır.
Bedenleri tarlada çalışacak kadar büyümemiş olanlar ise çadırdaki işlere yardım etmekle
sorumlu tutulmaktadır. Kısacası çocuk olmadan yetişkin olmayı öğrenmekte ve gündelik
yaşamları da son derece sağlıksız koşullar altında geçmektedir. Mevsimlik tarım işçileri,
tuvalet, banyo ve mutfakları olmadığı için su kenarlarına kurulan naylon çadırların içinde, çoluk
çocuk, genç yaşlı, kadın erkek bir arada yaşamaktadırlar. Sağlıksız içme suyu kullanımından
kaynaklanan sağlık problemleri, hayvan tehditleri ve tedavi imkanlarından mahrum olma
durumları olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bununla birlikte sağlıksız ortamlarda yaşamak
zorunda kalan bu gruplarda ilerleyen süreçlerde; özellikle çocuklarda ciddi sağlık problemleri
görülme oranı çok yüksektir. (Gülçubuk, 2012).
Sayıları binleri bulan mevsimlik tarım işçilerinin, yaşadıkları tüm bu zorluklara rağmen,
aldıkları ücret temel ihtiyaçlarını karşılamada bile yetersiz kalmaktadır. Tüm bunlar Türkiye
için sosyal ve ekonomik bir sorun alanıdır. (Kangal, 2015).
Bu sorunun çok farklı çözüm ortakları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yerel yönetimlerdir.
Bu bağlamda National Democratic Institute Türkiye desteği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
ile birlikte “İnsana yakışır işler” tanımı çerçevesinde mevsimlik tarım işçilerini arz ve talep
yönlü çalışma koşullarının yerel yönetim araçları ve ilgili tarafların bir araya getirilerek
sorunların ele alınması ve bu sorunların kurumsal süreçlerle tartışılarak iyileştirilmesine
yönelik çözüm önerilerinin sunulmasını hedefleyen “Kamu-STK İş Bilirliğiyle Mevsimlik
Tarım İşçiliğini Birlikte Tartışıyoruz” projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında mevsimlik
tarım işçilerinin yaşadıkları sosyoekonomik sorunlara yerel yönetimlerin nasıl çözümler
üretebileceği hususunun tartışıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda mevsimlik tarım
işçilerinin en çok karşılaştığı dört ana sorun belirlenmiş ve bunlara yönelik çözüm önerileri
geliştirilmiştir.
Bu çalıştayın, mevsimlik tarım işçiliğinin adeta merkezi olan Şanlıurfa’da benzer çalışmalara
örnek olması ve mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları sorunların bir an evvel çözümüne
katkıda bulunmasını temenni ediyorum.
Bu vesile ile çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta National Democratic Institute
Türkiye ekibine, çalıştaya gösterdikleri üst düzey katılım ve işbirliğinden dolayı Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekibine
ve emeği geçen bütün katılımcılara teşekkür ederim.

Zekeriya DEMİR
Proje Koordinatörü

Yerelden Kalkınma Derneği
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.