Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Bölgesel ve bölge içi kalkınma arasındaki farkları ortadan kaldırmak ve sosyo-ekonomik gelişmeler sağlamak amacıyla kurulan derneğimiz hakkında sıkça sorulan soru ve cevapları burada bulabilirsiniz.

Yerelden Kalkınma Derneğinin temel amacı nedir?

Bölgeler ve bölge içi gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması ve sosyo-ekonomik gelişmelerin sağlanması için Özel Sektör-Kamu-Sivil Toplum işbirliği önem arz etmektedir. Bu nedenle, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan/almış ve yerel kalkınmayı kendisine dert edinmiş kişiler bir araya gelerek Yerel Kalkınma Derneğini kurmuştur. Dernek yerel motifleri göz önünde bulundurarak yerelde, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör temsilcileri ile işbirlikleri oluşturarak güçlü birliktelikleri kurmayı hedeflemektedir. Derneğimiz başta Avrupa Birliği hibeleri olmak üzere, ulusal düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarının mali desteklerinden azami seviyede faydalanması için çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda yereldeki STK’ların mevcut durum analizlerini yaparak, bu kurumların finansman kaynaklarına erişimi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yerelden Kalkınma Derneği yerel bir kuruluş mudur?

Yerelden Kalkınma Derneği merkezi Şanlıurfa’da bulunan yerelin değerlerini keşfederek bu değerleri hem ulusal hem de uluslararası arenada paylaşma ve yeni fikirlerin edinilmesi amacıyla kurulmuştur.

Yerelden Kalkınma Derneğinin temel faaliyetleri nelerdir?

Derneğimiz yerelde kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile sıkı bir ilişki içinde bulunarak bu kurumların ortak projeler üretmelerini, işbirliği kültürünün geliştirilmesi için faaliyetler yürütür. Güncel ulusal ve uluslararası hibe ve destekleri takip ederek paydaşlarının bu hibeler hakkında bilgi edinmesini ve gerektiğinde onlarla beraber proje tasarımı, ulusal ve uluslararası ortaklıkların kurulmasını sağlamaya çalışır. Yerelde kurumların ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini vermeye çalışır.

Yerelden Kalkınma Derneği daha çok hangi projelere odaklanır?

Derneğimiz yerelin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak başta Avrupa Birliği olmak üzere, ABD Büyükelçiliği, Japonya Büyükelçiliği, İsviçre Büyükelçiği ve ulusal düzeydeki bakanlıkların, TKDK, Kalkınma Ajanslarının vb. Kurum ve kuruluşlarının tüm hibeleri ile yakından ilgilenir.

Dernek Üyelerinin Uzmanlıkları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Derneğimiz bünyesinde Endüstri ve Gıda Mühendisleri, İktisat, İşletme, Ekonometri, Öğretmenler, Sosyoloji, Psikoloji, Hemşire, Filoloji vb. alanlardan mezun olmuş üyelerimiz bulunmaktadır. Birçok üyemiz ilde çalışmakta olduğu kurumlarda yönetici veya proje koordinatörlük görevlerini icra etmektedir.

Eğer sormak istediğiniz soru burada mevcut değilse lütfen bizimle iletişime geçin.